สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0ุ62- 3975462 

www.diamond-ville.com
Facebook : Diamond Ville โชคชัย71