สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 062- 3975462 

www.diamond-ville.com
Facebook : Diamond Ville โชคชัย 4